You are here

Pomôž nášmu klubu!

U.F.O. Špačince sa zúčastňuje mnohých domácich i zahraničných turnajov, na ktoré si musíme cestu, ale i štartovné hradiť svojpomocne. Členskú základňu klubu tvoria z väčšej časti mladí študenti, ktorí len ťažko získajú nejaké financie.

Preto nám veľmi pomôže vaša pomoc! Ak máš záujem nám pomôcť, najlepšie bude ak vyplnené tlačivo aj s druhým tlačivom, ktoré dostanete od zamestnávateľa donesiete niektorému z hráčov. 

Chceme predsa aby mladí športovali a nie  (iba) vysedávali po baroch! :)

Ď A K U J E M E ! ! !

Created by ryska